Author Archives: Secr

Gemeenteraad Schagen 24 maart 2015

1674331_1424784767928_overzichtlocatie 1674331_1424784864360_R068224ag00002tdrslagschaduw 1674331_1424784841811_R068224ag00003tdrakoestischonderzoek Bouwaanvraag vervanging windturbine Grote Sloot 158       Betreft: Inspreken vergadering Gemeenteraad m.b.t. illegale windturbine Grote Sloot 158 Geachte gemeenteraad en college van B & W gemeente Schagen Via omwonenden van de illegale windturbine Grote Sloot … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Windpark Callantsoog afgeserveerd

Op 10 november 2014 heeft de gemeenteraad het plan van GDF SUEZ  voor 8 windturbines nabij Callantsoog en het Zwanenwater bijna unaniem afgeserveerd. De CDA fractie had het principe verzoek van de initiatiefnemer GDF SUEZ  geagendeerd maar de raadsleden waren … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Maandag 27 okt Infoavond Windmolens in de Wieringerwaard

Burgers uit Wieringerwaard organiseren op maandag 27 oktober om 19:30 uur een informatieavond over windmolens in het Wapen van Wieringerwaard. Elke geïnteresseerde uit het dorp is welkom om deze avond. In juni 2013 hebben het Rijk en de provincie Noord-Holland … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Het college van B&W van de gemeente Schagen heeft in een zienswijze aan de provincie Noord-Holland kenbaar gemaakt dat windparken alleen worden toegestaan indien het windturbinegeluid niet boven het achtergrondniveau ligt. Bovendien is het college van mening een breed draagvlak voor windenergie een … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Illegale Windturbine Schagen wordt gesloopt!

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Windenergie op de Afsluitdijk!

Windenergie staat met stip op één als optie voor energiewinning bij de Afsluitdijk. Je zou zo’n vijftig tot honderdvijftig windmolens kunnen plaatsen en die leveren gezamenlijk tot 450 megawatt aan elektrisch vermogen op. Daarmee kan je de taakstelling voor Noord-Holland en … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Beantwoording vragen inzake nut, noodzaak en kosten windenergie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PDF) Datum 11 november 2013    DGETM-ED / 13187416 Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van het lid Klever (PVV) over nut, noodzaak en kosten van windenergie (ingezonden 4 … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Laag Frequent Geluid. Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem:

Laag Frequent Geluid Wonen in het paradijs, leven in de hel Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem: Laag Frequent Geluid. 37%   €3.200 toegezegd van €8.500 30 dagen te gaan 60 sponsors Steun deze film Vanaf 5 … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Hoe denkt de raad over illegale windmolen Schagen

 Windturbine Sint-Maartensbrug:  HOE DENKT DE RAAD VAN SCHAGEN OVER ‘DOSSIER 158’?   door Yolande Gastelaars In 2006 is aan de Grote Sloot 158 een windturbine geplaatst op een verkeerde plek en met een groter vermogen dan waarvoor vergunning was verleend. … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Hoe nu verder met de illegale Windmolens in zijpe

 Schriftelijke vragen en antwoorden op de statenvragen van Dhr D.J.  van der Sluijs (PVV) Vragen nr. 10 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 2 april 2013 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) inzake hoe … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Ina Vonk wint rechtzaak Windturbine Grote Sloot 158

Het bepaalde in artikel 3.14a, derde lid, staat er dan ook niet aan in de weg dat een aanzienlijk lager dan gemiddeld achtergrondgeluidsniveau kan worden aangemerkt als een bijzondere lokale omstandigheid. Aangezien verweerder in de milieuvergunning rekening heeft gehouden met … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Schagen wil toch opschaling windturbines langs N245

Gemeente Schagen verzuimd voornemen tot opschaling windmolens bij provincie 31 januari 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven de nieuwe gemeente Schagen een reactieve aanwijzing mbt bestemmingsplan voor het buitengebied bij Harenkarspel wat betreft de vervanging en opschaling van windmolens. Het … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Structuurvisie Wind op land

In het concept rapport voor reservering concentratiegebieden voor grootschalige windenergie wordt geen rekening gehouden met het Noord-Hollands Provinciaal beleid. Eind 2012 heeft de provincie Noord-Holland bepaalt dat er geen nieuwe windmolens meer bijkomen, behalve in de Wieringermeer.  Zie ook presentatie … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Zienswijze Windenergie Noord-Holland

Het restrictieve windbeleid van Provincie Noord-Holland heeft maar liefst 700 pagina’s zienswijzen opgeleverd. Zie  2 x link hieronder: http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=86d2320e-cdac-45ed-b288-a470e258a362 http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=495f251f-8348-4418-a316-a26d9f8fdf1a De reactie van Hollands Kroon Provincie NH is hier te lezen. Eindelijk openheid van zaken! Grondeigenaren willen samen met energiebedrijven heel Noord-Holland volzetten … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

“Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Op 21 november 2012 is het rapport “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” aangeboden aan de 2e kamer klankbordgroep Klimaat en Milieu. Kamerlid ir. Leegte (VVD) zegt hierin; “die hele rimbam van subsidies en convenanten blijkt niet te … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Verzoek om Handhaving illegale windturbine Zijpe

Illegale windturbine Zijpe Al meer dan zes jaar lopen er gerechtelijke procedures tegen en doorwindmolen exploitant dhr Schuyt, Gemeente Zijpe, Provincie Noord-Holland, Vereniging Houd Zijpe leefbaar en omwonenden. Er is echter nog steeds geen bindende gerechtelijke uitspraak die heeft geleid … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Schadeclaim windondernemers vernietigd

Initiatiefnemers van windmolenparken hebben er nogal eens een handje van om met forse schadeclaims te dreigen als gemeentes of provincies niet aan hun plannen willen meewerken. Ze beroepen zich dan op verwachtingen die gewekt zouden zijn. Ook in de provincie … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Nieuwsbrief Structuurvisie Windenergie Nederland

Lees meer over de structuurvisie windenergie op land, Noord-Holland en Friesland. iedereeen kan nu een zienswijze indienen. De nieuwsbrief  is hier te openen. Lees ook meer over de mogelijkheden voor het indienen van Planschade

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Windplan Noord-Holland donderdag 13 september 2012 18.30

Op Donderdag 13 septmber 18.30 zal de commissie Ruimte & Milieu van provincie Noord-Holland het windplan voor Noord Holland bespreken. Lees hier het uitgewerkte verslag inclusief alle inspreekteksten van deze vergadering. PSNH windplan Concept-verslag 13-9-2012 Lees hier her persbericht Persbericht … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Windmolenwet onder vuur

De Nederlandse wet- en regelgeving om de geluidsoverlast van windmolens te beperken, is niet streng genoeg. Onnodig veel Nederlanders lijden daardoor dagelijks aan slapeloosheid, stress en andere gezondheidsklachten. Dat zegt de Deense professor in akoestiek Henrik Møller van de Universiteit … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Windenergie maakt ziek!

Het geluid van windturbines veroorzaakt een grote stroom klachten, ook kunnen omwonenden van het geluid wel degelijk ziek worden. De klachten lopen uiteen van slaapproblemen, duizeligheid, depressies, concentratie- en leerproblemen en oorsuizen. Tot die conclusies komt onderzoeker Kinanya Pijl van … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

VVD Prov NH “Geenwindmolens op land!”

Op 11 april 2011 hebben de VVD, PvdA, D66 en CDA het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ gepresenteerd. Bij het opstellen van dit akkoord heeft de VVD nadrukkelijk het thema ‘wind op land’ ingebracht. En wat … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Statenvragen Bouwstop windmolens Noord Holland

In het coalitieakkoord 2011-2015 is te lezen dat er geen windmolens op  land bijkomen. Waarom is het vertrekken van nieuwe vergunningen van  windmolens op land niet direct na dit coalitieakkoord gestopt? Deze en meer vragen naar aanleiding van afgekondigde bouwstop … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Bouwstop windturbines Noord-Holland

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben een Voorbereidingsbesluit aangenomen waarin de bouw van nieuwe windturbines wordt verboden. Ingediende plannen worden echter nog wel behandeld. De structuurvisie zal worden aangepast aan het nieuwe beleid.

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld

Gezondheidsklachten door windturbines

Industriële windturbineparken hebben een niet te onderschatten impact op de gezondheid van de omwonenden, tot twee kilometer in de omtrek, zo blijkt uit onderzoek. De medische wereld trekt aan de alarmbel.    Overal in ons land schieten industriële windturbineparken als … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reageren uitgeschakeld