Bouwstop windturbines Noord-Holland

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben een Voorbereidingsbesluit aangenomen waarin de bouw van nieuwe windturbines wordt verboden. Ingediende plannen worden echter nog wel behandeld. De structuurvisie zal worden aangepast aan het nieuwe beleid.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.