Hoe denkt de raad over illegale windmolen Schagen

 Windturbine Sint-Maartensbrug:

 HOE DENKT DE RAAD VAN SCHAGEN OVER ‘DOSSIER 158’?

 

door Yolande Gastelaars

In 2006 is aan de Grote Sloot 158 een windturbine geplaatst op een verkeerde plek en met een groter vermogen dan waarvoor vergunning was verleend. Sindsdien is deze mega-turbine inzet van een felle strijd tussen de omwonenden en de toenmalige gemeente Zijpe. Eén van hen is buurvrouw Vonk, die in de afgelopen 7 jaar al meerdere bezwaarprocedures en rechtszaken tegen de gemeente heeft gewonnen (o.a. Gerechtshof Amsterdam die in hoger beroep de WOZ-waarde van haar woning halveerde, bij de bezwarencommissie Zijpe en de Raad van State die handhaving gelastte i.v.m. geluidsoverlast). Meest recente wapenfeit dateert van 7 maart jl., toen de meervoudige kamer van de Rechtbank Alkmaar haar in het gelijk stelde m.b.t. haar interpretatie van de per 1 januari 2011 gewijzigde geluidsregels. Een tweede hoofdrol is weggelegd voor de Provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten (GS) hebben tot twee maal toe geweigerd een ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven voor het bouwwerk, waardoor de turbine er feitelijk illegaal staat.

 

Middenin dit krachtenveld staat PvdA-wethouder Ben Blonk. In Zijpe droeg hij al collegeverantwoordelijkheid voor de turbine op ‘nr. 158’. Nu, in de nieuwe gemeente Schagen, is hij opnieuw de wethouder van ‘dossier 158’ en zet hij z’n juridische strijd onverminderd voort. Enerzijds tegen GS met als doel om de turbine te legaliseren, anderzijds tegen de recente uitspraak van de rechtbank Alkmaar over naleving van de geluidsvoorschriften door de gemeente.

 

Is het verweer van de wethouder terecht of niet? Voor een antwoord op deze vraag legden wij de kwestie in 7 vragen voor aan alle fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad van Schagen. Aan het eind staat een reactie van Ben Blonk, verantwoordelijk wethouder, en één van Ina Vonk, meest nabij wonende.

HOE DENKT RAAD OVER DOSSIER 158 pdf

 

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.