Maandag 27 okt Infoavond Windmolens in de Wieringerwaard

Burgers uit Wieringerwaard organiseren op maandag 27 oktober om 19:30 uur een informatieavond over windmolens in het Wapen van Wieringerwaard. Elke geïnteresseerde uit het dorp is welkom om deze avond.

In juni 2013 hebben het Rijk en de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over de aanvullende opgave van 105,5 megawatt (MW) windenenergie op land. Dit is vergelijkbaar met 8 grote windparken met 6 windmolens elk. De provincie heeft een aantal voorkeursplekken aangewezen. Hiervoor zijn drie plekken rond Wieringerwaard in beeld: het bestaande park Groetpolder, het bestaande park Waardpolder en een nieuwe park op de oude trambaan evenwijdig aan de Jan Eikenvaart. Het meer dan 400 jaar oude dorp in even oude polder wordt dus mogelijk geconfronteerd met zowel de kans op meer als wel vernieuwde, eventueel grotere molens. Deze nieuwe molens kunnen tot wel 150 meter hoog worden, gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van een wiek in de hoogste stand. 

Bij enkele burgers heerste het vermoeden dat zeer weinig dorpsgenoten van deze mogelijke situatie weten en zij willen dan ook direct voorlichting geven. Er is ook haast bij: uiterlijk 7 november a.s. kan er een zienswijze bij de provincie ingediend worden waarin iedere burger zijn mening nog kan geven.

Voor deze avond zijn zowel investeerders als windmolencritici uitgenodigd om hun licht op de zaak te werpen. Geïnteresseerde dorpelingen kunnen na een korte inleiding vragen aan de deskundigen stellen over bijvoorbeeld geluidsproductie van de windmolens,  het effect op het landschapsbeeld en de historische waarde van het gebied of op welke afstand er geen slagschaduw meer is. Ook vragen als ‘kun je als omwonende meedoen in een park?’ kunnen de revue passeren.

De organisatoren hopen op veel interesse van hun dorpsgenoten en hebben daarom een flyer in de bus gedaan bij de inwoners aan de Noord- en Zuid Zijperweg, de Walingsweg, de Barsingerweg en de Waardpolderhoofdweg doordat zij het dichtst bij de locaties wonen. Overige inwoners zijn uiteraard ook zeer welkom.

 

 

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.