Alternatief “Leefbaar en duurzaam”

Vandaag, 26 februari 2020, is er een alternatieve Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Noord gepubliceerd. Het initiatief is genomen omdat de bewoners zich niet kunnen herkennen in de scenario’s die door de RES organisatie zijn opgesteld. Het plan is ontwikkeld voor en door de burgers, en dus met maximaal draagvlak!

Maximaal draagvlak!

Als leidende richting voor het maatschappelijk draagvlak is de vrijwel unanieme mening in geheel Noord-Holland-Noord dat er geen ruimte is voor extra windturbines op land. Ook is er vrijwel geen draagvlak voor het inrichten van grootschalige zonneweiden op landbouwgrond dicht bij woningen.

Wij nodigen alle inwoners van Noord-Holland-Noord uit om dit concept rapport te onderschrijven zodat de leefbaarheid en het landschap maximaal wordt gewaarborgd terwijl er een substantiële toename van de hoeveelheid duurzame energie wordt ontwikkeld.

Het gehele rapport met achtergrondinformatie is te downloaden op de website: https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/

Ook op de website van het Kritisch Platform Ontwikkeling Windenergie is het rapport te vinden. https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/leefbaar-duurzaam/

Wilt u zich aanmelden, steunt u ons en wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? U kan zich hier aanmelden.