Alternatieve RES

Op deze pagina staat de concept Res NHN ”Duurzaam Leefbaar” die namens de bewoners van Noord-Holland Noord is opgesteld.

Hierin zijn geen nieuwe windturbines op land geplaatst en ook geen zonneweiden op landbouwgrond.

Zonnepanelen op 30% van de grote daken, zonnepanelen op zonne-zandbanken en drijvende zonne-eilanden in het IJsselmeer in combinatie met natuurontwikkeling, zijn de bouwstenen van dit alternatief.