Contact

Ook deel uitmaken van een werkgroep? Iets bijdragen aan het zoeken naar andere vormen van duurzame energie dan windenergie op land? Of uw steun uitspreken om aan te tonen dat de Zijpe geen plek is voor een windmolenpark of (mega) turbines?

Neem daarvoor contact op met de Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe.

(o6) 30 91 91 95

Email: windenergiezijpe@gmail.com