Draagvlak

Draagvlak Zijpe

Het draagvlak voor windturbines in de Regio Zijpe (gemeente Schagen) is gedaald tot een absoluut minimum. Dat blijkt wel uit de grootschalige protesten van de inwoners, maar ook uit deze Brief van de Gemeente Zijpe en Anna Paulowna aan de Tweede kamer en Gedeputeerde Staten NH , van april 2011.

Brief overlast windturbines tweede kamer

Reactie brief Zijpe Anna Paulowna 2e kamer

Bewoners van Zijpe en Anna Paulowna sturen een Brandbrief aan gedeputeerde Jaap Bond.

Verlos ons van de overlast!