Nieuws 2012

Stress door windturbines bestaat echt NHD 19 okt 2012

Laag Frequent Geluid windmolens onderschat door Nederlandse overheid. Rapport Moller NL

Het Canadese Ministerie van Volksgezondheid en het Nationale Statistiekbureau van dit land voeren de komende tijd een gezamenlijk Onderzoek impact windturbines op gezondheid uit naar de relatie tussen windturbinegeluid en de impact op de gezondheid van personen die in de nabijheid wonen van windturbinegebieden.

In Engeland grote verwarring over subsidie beleid windenergie op land!Zou het dan toch waar zijn wat VVD Noord-holland al veel langer beweert? “Windmolens draaien op subsidie Niet op wind”

Dankzij Motie Dikkers (moratoriumwindturbines) van PvdA tweedekamerlid Dikkens stop op bouw windmolens op land.

De bouw van windmolens op land wordt voorlopig stil gelegd. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dondernacht 6 juli 2012 besloten. De Kamer wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgen van windparken voor de omgeving. Een Kamermeerderheid vindt dat het Rijk een half jaar de tijd moet nemen om alle plannen nog eens goed te beoordelen.  Ook moeten provincies meer zeggenschap krijgen over eventuele locaties van windparken. De motie van de PvdA kreeg ondermeer steun van VVD, PVV en SP.

Groen Links fractie provincie Noord-Holland ziet veel kansen voor windturbines in Noord-Holland. Voor wat beterft alle negatieve aspecten van windturbines kijkt deze partij liever naar links. Perspectieven voor Windmolens in Noord-Holland

Ernstige gezondheidsklachten door laagfrequent geluid windturbines Maastricht.    Recent statistische onderzoeksresultaten tonen onomstotelijk aan, dat windturbines tot 2 km binnen de omtrek, gezondheidsklachten veroorzaken. Hoe hoger de molens, hoe meer hinder deze blijken te veroorzaken. Deze Motie  is op 24 april 2012 door de gemeenteraad van Maastricht aangenomen.

Provincies bepalen zelf locaties voor Windturbines! Het ruimtelijk beleid van de provincies is uitgangspunt bij het vastleggen van locaties voor (grootschalige) windenergie.

Nieuwe geluidvoorschriften                                                                                        Denemarken heeft haar hernieuwbare energie doelstelling om 50% van de hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening in 2020.  Dit doel is echter nu lijkt te worden bedreigd door nieuwe geluidsvoorschriften wat zal resulteren in bijna 20% van de geplande windturbine niet krijgt geïnstalleerd.  Onder de nieuwe regelgeving, is het niveau van acceptabele geluidsniveau is verlaagd, waarbij windturbines verder uit de buurt van bewoonde gebieden worden geplaatst. Bron: Deense Wind Industrie Associatie

Paniek bij Vestas! Een brandbrief aan de minister van milieu van Denemearken van windmolenbouwer Vestas. In deze Brief Vestas laagfrequent geluid spreekt het bedrijf over de enorme gevolgen van de nieuwe regelgeving voor laagfrequentgeluid in Denemarken die per januari 2012 van kracht zijn.

Uit onderzoek naar draagvlak voor windenergie afhankelijk van afstand tot woningen blijkt een minimale afstand van 1000-1500 meter. Dit komt overeen met het onderzoek naar overlast en komt ook overeen met minimale afstanden van 1500 tot 3000 meter die in het buitenland worden gehanteerd. https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2012/02/110301-HU-onderzoek-Gigawiek.pdf

Project Oostpolder (oktober 2011): Vier mega-mega windturbuines van 200 meter.  http://steijnvastgoed.com/pdf/PDF_oostpolder.pdf

Binnenkort wereldwijd online. www.windmolenklachten.nl Nu stort de media zich er op. http://www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=18005 

Perfecte politieke misdaad (vertaling) Denemarken heeft als eerste land ter wereld een wettelijk bindende indoor geluidsgrenswaarden voor laagfrequente geluid van windturbines geïntroduceerd. Maar de windindutrie heeft uiteindelijk zo veel invloed gehad dat……..

De Telegraaf 19-jun-12 (pag.22) Bouwstop voor windturbines op land………..

Geen politiek draagvlak windenergie op land, Tijdens het politiek debat bij de Winddag van de NWEA op vrijdag 15 juni bleek dat de schreeuw om aandacht,
tegen mega windparken op land serieus  wordt genomen bij de politieke partijen en de bestuurders. Ook lijkt het er op dat er eindelijk rekening gehouden gaat worden met de bevolking en dat de bewoners van het gebied meer betrokken gaan worden in het proces. Crises en Herstelwet…..

De dodelijke keerzijde van windenergie. In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.

Gezondheidsproblemen bij veel omwonenden Belgische windmolens. ( video) Er staan al een aantal windmolens op 400 meter afstand van woningen in de randgemeente van Antwerpen. De gerenomeerde Cardioloog dr. Marc Goethals heeft studie gedaan naar de overlast en…..

Windturbines veroorzaken ernstige gezondheidsklachten.  Het Wind Turbine Syndroom. Het boek van onderzoekster Nina Pierpont. De essentie van haar boek is een wetenschappelijk rapport waarin ze primair onderzoek doet naar de symptomen die mensen (kunnen) krijgen door het wonen in de nabijheid van Wind Turbines (Van 1,5-3 MW). Het onderzoek betreft turbines die van 2004 – 2007 geplaatst zijn. Dit zijn de bevindingen.

Demonstratie tegen windenergie in Den Haag Het Plein tegenover de 2e kamer in Den Haag was op 15 mei omgetoverd tot concentratiegebied van windturbine- tegenstanders. De actievoerders kwamen vanuit alle windstreken van Nederland en waren gewapend met spandoeken met leuzen als “Genoeg is Genoeg “ en ”Windturbines verwoesten onze gezondheid”.

Electrabel GDF SUES betrokken bij omkoopschandaal in nederland. Justitie in Nederland verdenkt een directeur van omkoping en valsheid in geschrifte.

Electrabel wil Megawindturbinepark in Zijpe Noord-Hollands dagblad 17 maart 2012

Het NKPW heeft aan de onderhandelaars in het Catshuis, die miljarden euro’s aan bezuinigingen moeten vinden, in een brief gevraagd de subsidie voor wind-op-land op te schorten en die voor zonne-energie te reserveren.

Windmolens zijn niet zo groen als ze lijken, stelt chemicus Koen Binnemans. De productie ervan veroorzaakt ernstige milieuvervuiling.

Beurskoers Vestas all time low.  Eerder publiceerden wij al een brief van windmolenbouwer Vestas aan de Deense minister van milieu waarin het concern zich kritisch opstelde tav de nieuwe regels voor laagfrequent geluid vanaf jan 2012 van toepassing in Denemarken.

Trouw Boeren verdienen goed geld aan op hun grond geplaatste windturbines (‘Leven van de wind’, Trouw 27 maart). Intussen delven omwonenden het onderspit. Bestuurders en energiebedrijven gaan maar al te gemakkelijk voorbij aan de overlast en schade die deze turbines veroorzaken.