Brandbrief Burgergroeperingen NH

Namens meer dan 50 dorpsraden, verenigingen, stichtingen en burgergroeperingen uit Noord-Holland doen wij een dringend beroep aan de bestuurders van Noord-Holland: Respecteer de provinciaal vastgestelde minimale grens van 600 meter voor windturbines!

Daarnaast vragen wij de aandacht voor het alternatieve plan voor duurzame energie in de vorm van zonne-atollen in het IJsselmeer. Het plan Duurzaam Leefbaar wordt gedragen door vele burgers maar krijgt vooralsnog te weinig aandacht. Dankzij het plan is het mogelijk om op een duurzame en leefbare manier invulling te geven aan de ambitie voor duurzame energie opwekking in Noord-Holland.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.