Deur open voor windmolens Noord-Holland

Deur open voor windmolens. Provincie lonkt naar de ruimte van de Noordkop om te voldoen aan eis van Klimaatakkoord. ’Industrieel platteland dreigt’

woensdag 15 januari 2020

OUDESLUIS
De provincie wil de deur van de Kop van Noord-Holland wijd open zetten voor windmolens. Dat blijkt uit een studie naar klimaatmaatregelen. Voor ’Haarlem’ komt een groot deel van onze regio in aanmerking voor turbines.

 Ed Dekker 15-1-2020
Henno Dasselaar van de regionale Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling reageert geschrokken. ,,Inwoners hebben geen idee wat ze te wachten staat. Een industrieel landschap op het platteland dreigt.”
Deur open voor windmolens. Provincie lonkt naar de ruimte van de Noordkop om te voldoen aan eis van Klimaatakkoord. ’Industrieel platteland dreigt’
In paars de potentiële locaties in de Noordkop voor windturbines.
© Kaartje provincie Noord-Holland
De Noordkop heeft veel open polders en dat is precies wat de provincie zoekt. Om te voldoen aan het Klimaatakkoord moeten er veel meer windmolens komen. Aantallen worden nog niet genoemd, maar Henno Dasselaar vreest een ’tweede Wieringermeer’, verspreid over diverse locaties. In Wieringermeer is het grootste windpark op land in Nederland in aanbouw.

Drastisch

Drastische maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de eis om over tien jaar met z’n allen 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Noord-Holland zit nu nog maar op zes procent. Provincies voelen de hete adem van ’Den Haag’ in hun nek. Dasselaar: ,,Als zij de afspraken van het Klimaatakkoord niet halen, wijst het Rijk locaties aan. Dan heb je helemaal niets meer te zeggen.” De Oudesluizer is oud-bestuurslid van de Vereniging Omwonenden Windturbines.
De beoogde CO2-halvering in 2030 is het begin. In 2050 moet dat honderd procent zijn. Alle benodigde energie moet dan duurzaam zijn opgewekt. De provincie Noord-Holland zet vooral in op windenergie. Daarmee lijkt de meeste winst te behalen. Eén turbine zoals in het Windpark Wieringermeer levert net zoveel stroom op als meer dan twintig voetbalvelden vol zonnepanelen. Als Noord-Holland kiest voor alleen panelen, zijn er zo’n vierduizend voetbalvelden nodig.
De provincie maakt per regio een energieplan, samen met de gemeenten, het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en netwerkbeheerder Liander. Over een half jaar moet er een voorlopig plan zijn, in maart 2021 het definitieve. Nu de eerste studies achter de rug zijn, wordt duidelijker welke koers wordt ingezet.

In tegenspraak

,,Die koers is volledig in tegenspraak met wat de provincie eerder wilde”, stelt Henno Dasselaar. Tot hier en niet verder, zei ’Haarlem’ eerst. Toen werd het ’nee, tenzij’. Dat was al onder de nieuwe gedeputeerde Edward Stigter, verantwoordelijk voor duurzame energie.
Diezelfde Stigter leidt nu gesprekken over over de ’Regionale Energiestrategieën’. Voor elke regio is zo’n RES in de maak. Daaruit blijkt nu ook al dat windmolens dichtbij huizen kunnen komen. Opeens heeft de provincie geen boodschap meer aan haar eigen voorwaarde dat een molen op minstens zeshonderd meter afstand van een woning moet komen. Dat kan straks al op tweehonderd meter, zo laten kaartjes zien.
,,Onvoorstelbaar”, noemt Dasselaar deze ommezwaai. ,,Op zeshonderd meter afstand zijn er veel klachten over overlast, vooral over geluid en slagschaduw. Dat wordt dus alleen maar erger.”

Vogelvrij

In zijn ogen is de Noordkop vogelvrij geworden. In de eerste RES-studies, opgesteld onder regie van de provincie, staat dat ook met zoveel woorden: ’In een groot deel van de regio zijn er geen of nauwelijks restricties voor windturbines’. Dat blijkt ook uit een kaartje dat potentiële locaties aangeeft, in het paars. Het kaartje is overwegend paars gekleurd.
In enkele gebieden zijn molens taboe. Zoals de duinen, het Zwanenwater en andere beschermde Natura 2000-gebieden. Beperkingen gelden ook voor aardkundige monumenten (zoals op Texel en Wieringen) en rond Den Helder Airport.
’Enorme protesten’ verwacht Henno Dasselaar als projecten concreet worden. ,,Pas dan zullen burgers goed beseffen wat er bij hen om de hoek dreigt te gebeuren. Nu klinken getallen nog heel afstandelijk.”
Tot 2030 moet Noord-Holland op land nog zo’n 1,25 TWh extra aan duurzame energie opwekken. Een terawattuur is een miljard kilowattuur. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3300 kWh. Het potentieel van de Noordkop is berekend op totaal 18,5 TWh. Meer dan de helft van deze gigantische hoeveelheid duurzame energie kunnen windmolens op land opleveren. ,,De potentie is dus veel groter dan we hier nodig hebben. Daarom verontrust mij een uitspraak van Schager wethouder Heddes mij zo”, aldus Dasselaar. Hans Heddes zei onlangs in deze krant dat bij best opgaven van andere regio’s wil overnemen.

Windfonds

Aanvragen voor een bijdrage uit het Windfonds Wieringermeer kunnen tot eind februari worden ingediend. Vattenfal en ECN hebben voor dit jaar 75.000 euro beschikbaar. Het geld is voor lokale projecten van bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving. Meer info zie www.windparkwieringermeer.nl.


Noordhollands Dagblad

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.