Grote zonneparken Schagen

De gemeente Schagen heeft een conceptbeleid voor grote zonneparken geformuleerd.

De gemeente Schagen behoort tot de gemeenten met het hoogste aantal zon-uren van Nederland en is daarmee een zeer aantrekkelijke regio voor projectontwikkelaars om te investeren in grootschalige zonneparken.

Helaas blijkt in de praktijk dat voor projectontwikkelaars “return on investment” de belangrijkste drijfveer. Voor een meer zorgvuldige inpassing van grootschalige zonneparken dient de gemeente Schagen aanvullende regels op te stellen.

Wij hebben samen met vereniging Het Zijper Landschap een zienswijze geschreven waarin wij verschillende punten benoemen om te komen tot een zorgvuldiger beleid.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.