Laag Frequent Geluid. Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem:

Laag Frequent Geluid

Wonen in het paradijs, leven in de hel

Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem: Laag Frequent Geluid.
37%
 
€3.200

toegezegd van €8.500
30

dagen te gaan

60

sponsors

Steun deze film
Vanaf 5 euro

<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/68600768?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;color=009edf” width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

Laag Frequent Geluid is een hele diepe toon beneden de menselijke gehoorgrens en wordt ervaren als een trilling in het lichaam of als een zware bromtoon, vergelijkbaar met het gedreun van een wastrommel. Laag Frequent Geluid komt voor in heel Nederland en veroorzaakt ernstige gezondheidsklachten.

Het is een ingewikkeld probleem. Niet iedereen neemt het waar, maar het is overal. Het lijkt schadelijk te zijn voor mens en natuur. Maar door de ongrijpbaarheid ervan en door gebrek aan regelgeving duurt het veel te lang voordat er echt iets tegen wordt ondernomen.

Ook is er sprake van allerlei tegengestelde belangen, die ervoor zorgen dat erkenning van het probleem op zich laat wachten. Economische belangen: het verergert door industriële uitbreidingen. En milieubelangen: Laag Frequent Geluid schaadt gezondheid en natuur, maar ook windmolens kunnen een bromtoon veroorzaken, terwijl deze juist worden geplaatst om het milieu minder te belasten.

 

 

Wonen in het paradijs, leven in de hel

Een jaar geleden klopte een groep mensen uit Noord Groningen bij ons aan. Hun leven op het paradijselijke platteland was tot een hel geworden. De bromtoon had hun leven totaal ontwricht.  Hun onderzoek naar de bron van het geluid leverde vooral frustratie op. En oplossingen leken nog niet echt in zicht. Dit riep onze nieuwsgierigheid op. Wat is hier aan de hand?

Met hun verhaal als startpunt onderzoeken we wat Laag Frequent Geluid is en proberen we de oorzaak ervan te achterhalen. Daarbij zal duidelijk worden dat het probleem niet lokaal is, maar internationaal. Daarnaast besteden we aandacht aan de mogelijke oplossingen en laten we verschillende experts aan het woord. Zo willen we het fenomeen Laag Frequent Geluid en de schadelijke gevolgen ervan meer bekendheid geven en op de kaart zetten.

Voor ons is de problematiek rond Laag Frequent Geluid exemplarisch voor de onmacht van het individu in grootschalige machinaties. Ook dat willen we blootleggen in deze documentaire.

 

 

Volg ons op Facebook

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.