Minimale inspraak RES (3%)

Slechts drie procent is daadwerkelijk betrokken bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1800 leden.

De Regionale Energiestrategieën (RES) voor toekomstige locaties van onder meer zonneparken en windmolens hebben grote impact op de leefomgeving van inwoners. Op 1 juli moet de eerste fase zijn afgerond. Ruim 92% van de huiseigenaren is geïnteresseerd in de energieplannen in hun omgeving, maar slechts weinigen zijn geïnformeerd. De uitspraak dat de zoekgebieden tot stand gekomen zijn door inspraak van burgers is dus een politieke misser!

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.