Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Het college van B&W van de gemeente Schagen heeft in een zienswijze aan de provincie Noord-Holland kenbaar gemaakt dat windparken alleen worden toegestaan indien het windturbinegeluid niet boven het achtergrondniveau ligt. Bovendien is het college van mening een breed draagvlak voor windenergie een absoluut vereiste.

Dit komt overeen met de brief die het college van de vroegere gemeente Zijpe in 2011 aan de 2e kamer stuurde. In deze brandbrief concludeerde het college dat het draagvlak voor windenergie gedaald was tot een absoluut minimum.

29 juli 2014 01.R Notitie Reikwijdte 14.108145_bijlage

overzicht windmolens aan te melden voor herstructurering wind op land,1

Brief overlast windturbines tweede kamer

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.