Schagen wil toch opschaling windturbines langs N245

Gemeente Schagen verzuimd voornemen tot opschaling windmolens bij provincie

31 januari 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven de nieuwe gemeente Schagen

Foto KPO

een reactieve aanwijzing mbt bestemmingsplan voor het buitengebied bij Harenkarspel wat betreft de vervanging en opschaling van windmolens.

Het bestemmingsplan maakt de plaatsing van windturbines met een as-hoogte van 85 meter mogelijk, mits het aantal turbines afneemt. Het betreft acht molens met een masthoogte van ongeveer 55 meter langs de N245. Volgens de Structuurvisie van de provincie is het opschalen van windturbines alleen mogelijk als in het bestemmingsplan regels worden opgenomen. Het bestemmingsplan vermeldt alleen dat de as-hoogte maximaal 85 meter mag zijn. Verder zijn er geen regels opgenomen. De provincie heeft hierover geen zienswijze kunnen indienen omdat het voornemen tot opschaling van de turbines niet aan de provincie is voorgelegd. De gemeente vermeldt ook geen goede ruimtelijke onderbouwing van nut en noodzaak.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.