Structuurvisie Wind op land

In het concept rapport voor reservering concentratiegebieden voor grootschalige windenergie wordt geen rekening gehouden met het Noord-Hollands Provinciaal beleid. Eind 2012 heeft de provincie Noord-Holland bepaalt dat er geen nieuwe windmolens meer bijkomen, behalve in de Wieringermeer.  Zie ook presentatie van 21 jan 2013 van het Ministerie  Structuurvisie WOL 2013 Rapport Meinte de Hoogh 2

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.