Zienswijze Windenergie Noord-Holland

Het restrictieve windbeleid van Provincie Noord-Holland heeft maar liefst 700 pagina’s zienswijzen opgeleverd. Zie  2 x link hieronder:

http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=86d2320e-cdac-45ed-b288-a470e258a362

http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=495f251f-8348-4418-a316-a26d9f8fdf1a

De reactie van Hollands Kroon Provincie NH is hier te lezen.

Eindelijk openheid van zaken! Grondeigenaren willen samen met energiebedrijven heel Noord-Holland volzetten met megawindparken. Volgens het merendeel van de initiatiefnemers horen industiele windmolens gewoon thuis in het landschap van Noord-Holland. En van overlast is geen sprake.  Het “windenergiedraagvlak”  onder de inwoners was al minimaal, maar zal door deze openbaring nog verder onder druk komen te staan. De provincie Noord-Holland kiest voor besparing en andere vormen van duurzame energie zoals windenergie op zee.

Hiermee anticipeert het provinciebestuur op het enorme ongenoegen onder veel inwoners van Noord-Holland. 

Op 21 november 2012 is het rapport “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” aangeboden aan de 2e kamer klankbordgroep Klimaat en Milieu.

Kamerlid ir. Leegte (VVD) zegt hierin; “die hele rimbam van subsidies en convenanten blijkt niet te werken”. Rapporteur dr J. Faber van CE-Delft zegt dat meer ingezet moet worden op energiebesparing en heffingen in plaats van subsidies. Ook mr Van Tongeren (GL) laat merken dat ze erg verbaasd is en twittert; “mensen echt waar; energiebesparing beste optie“.
This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.