2012

Nieuwsbrief winddelen Platform Storm (Nov 2012)

nieuwsbrief verkiezingen November 2012

Nieuwsbrief Structuurvisie Windenergie op Land SWOL  Sept 2012

Nieuwsbrief werkgroep Oostpolder Anna Paulowna Juni 2012

Mei 2012                                                                                                                              Nieuwsflits Polder F mei 2012 ( windpark Jan van Kempen Burgerbrug)

Mei 2012:
Nieuwsbrief windpark Stolpen (windpark Electrabel Zijpe)

April 2012:
Nieuwsbrief windmolens aan de Grote Sloot.
( Windpark Electrabel Zijpe)