Optiecontract

Kaart_3_Randvoorwaarden_(extern)_Herstructurering_Wind_op_Land[1]   Op 17 april 2014 zullen circa 50 initiatiefnemers hun plannen toelichten tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis. Stichting kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe is hier ook aanwezig.   Hieronder ziet u enkele van de plannen:  

Plannen Windunie Eneco Nuon

Visie windturbine parken Vereniging Windturbine eigenaren Noord-Holland 

GDF Suez / Electrabel  

Het Franse enegiebedrijf GDF Suez / Electrabel wil in de regio Zijpe meerdere Windturbineparken ontwikkelen. Ondanks het restrictiefe windbeleid van de Gemeente en Provincie voert Electrabel een hevige politieke lobby.  Ondertussen wordt een select groepje grondeigenaren bedragen tot € 70.000 per jaar aangeboden als ze een windturbine toestaan op hun grond. Als de milieunormen nog kunnen worden opgerekt kan deze vergoeding nog hoger uitpakken wordt de grondeigenaren voorgehouden. En de omwonenden?  Daar wordt geen rekening mee gehouden in deze planning. Ernstige overlast met als gevolg gezondheidsklachten door slapeloze nachten, aantasting van het landschap, de doodsteek voor de recreatieve sector en als klap op de vuurpijl, een drastische waardedaling van omringende woningen.

Lees hier het optiecontract van  GDFSuez Windpark Zwanenwater Zijpe dat wij anoniem kregen toegezonden.

Naast de plannen van GDF Suez zijn  er nog veel meer plannen. Er zijn oneindig veel  plannen voor de Kop van Noord-Holland. U kan ze allemaal lezen in de bundel van zienswijzen (zie actueel nieuws) die naar aanleiding van het windplan Noord-Holland zijn  ingezonden.

GDF Suez heeft ook plannen voor een groot windpark langs de Grote Sloot.

In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Onze Stichting stelt zich ten doel om ongebreidelde, onverantwoorde aantasting van het open en veelzijdige duin- en polderlandschap van de Zijpe tegen te gaan. Eventuele plannen hiertoe worden kritisch en op de voet gevolgd.