Overheid

Het demissionaire kabinet moet de landelijke geluidsregels voor de bouw van windmolens aanpassen. Ook de milieueffecten van de turbines op hun omgeving moeten voortaan worden beoordeeld, zo heeft de Raad van State woensdag 30 juni 2021 bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechter heeft grote gevolgen voor alle bestaande en nieuw te bouwen windmolenparken.

Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken totdat een milieubeoordeling is gemaakt. De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken. Als die beoordeling op juiste wijze is afgerond, dan staat het overheden weer vrij om aan te sluiten bij de windturbinenormen die dan mogelijk zijn gewijzigd.

De uitspraak van de Raad van State kan zo worden uitgelegd dat de vergunningen van alle huidige windturbines niet rechtsgeldig zijn en daarom moeten worden stilgezet.

Advocaat Peter de Lange, die deze zaak bij het hoogste rechtsorgaan aanhangig heeft gemaakt, heeft een modelbrief gepubliceerd waarin iedereen van het gevoegde gezag kan eisen dat windturbines worden stilgezet. De geluidsregels zijn immers niet rechtsgeldig.

De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.