Reactie concept RES

In deze brief geven wij een reactie op de voorlopige concept RES van 15 april 2020. Vergeleken met de gepresenteerde scenario’s zien wij een aantal positieve punten naar aanleiding van de door bewoners gemaakte opmerkingen. Het uitgebrachte is bij beide RESSen gelijk (4TWh in 2030).

Op cruciale punten zijn er echter (politieke) keuzen door de Stuurgroep RES gemaakt waar wij bezwaar tegen maken:

1. Het opnieuw mogelijk maken van circa 75 grotere windturbines op land en water waardoor Noord-Holland Noord zich manifesteert “als een groot windgebied”.

2. Daarenboven de mogelijkheid van het re-poweren van circa 60 bestaande windturbines op land.

3. Het loslaten van de 600 meter grens in deze RES met als “automatisch” gevolg dat ook de Provincie de nu nog geldende minimum afstand van 600 meter als vigerend windbeleid zal wijzigen.

4. Een arbitraire beperking van het gebruik van het oppervlak van het IJsselmeer voor energieopwekking, waardoor onze voorstellen over zonne-energie op het IJsselmeer wel passen in het landelijke beleid maar niet in deze RES van de Stuurgroep.

5. Het weliswaar opnemen van aangegeven zoekgebieden maar tegelijkertijd het oproepen tot het doen van initiatieven buiten deze zoekgebieden.

6. De geringe ambitie van het plaatsen van zonnepanelen op grote daken.

7. Het grote aantal van ca 60 locaties met als gevolg een grote versnippering en verslechtering van het leefmilieu in Noord-Holland Noord.

8. Het ontbreken van een financiële kosten/batenanalyse.

9. Twijfel over de uitvoerbaarheid gezien de grote problemen in het bestaande elektriciteitsnetwerk.

10. Het niet inhoudelijk willen reageren op de alternatieve RES ‘Duurzaam Leefbaar’ waarvoor een groot draagvlak is bij bewoners en andere organisaties in Noord-Holland Noord.

Wij hopen dat de door ons gestelde vragen en verbeterpunten serieus worden genomen.