Regionale Energie Strategie

Groen: zoekgebied windturbines/ Zonnevelden. Geel zoekgebied Zonnevelden

Provincie Noord-Holland werkt, onder aanvoering van Groenlinks Gedeputeerde Stigter, aan plannen voor grootschalige windturbines en zonnevelden. Meer informatie ia te vinden op de website van de Regionale Energie Strategie NHN. Inwoners van de Kop van Noord-Holland en West Friesland zijn zich rot geschrokken. Vanwege de ruimte wordt juist hier gezocht naar ruimte waar grootschalig energie kan worden opgewekt. Het plan is om de minimale afstand van 600 meter voor windturbines nabij woningen ook los te laten. Een doemscenario dat vraagt om actie! Er zijn in de al verschillende werkgroepen opgericht. Vanuit deze werkgroepen worden mensen verder geïnformeerd. Wilt u zich aanmelden, steunt u ons en wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? U kan zich hier aanmelden.

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over het loslaten van de 600 meter grens voor windturbines zijn er op 3 februari 2020 diverse publicaties in de media verschenen:

NHD 05-02-2020 Overlast windturbines went nooit!

NHD 05-02-2020: 600 grens windturbines staat symbool voor leefbaarheid!

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/boze-bewoners-actie-windmolens/

Noordhollandsdagblad: Statenleden lopen uit protest weg bij stemming 600 meter geen harde grens windmolen

Noord Holland actueel: 600 meter grens niet meer heilig. Voor Provincie nog meer windturbines

Vanuit de regio West Friesland en de Kop van Noord-Holland  wordt de actiebereidheid steeds groter. Lees hier de brieven vanuit West Friesland en de Kop van Noord-Holland. 

Strijders tegen windturbines trekken maandag op naar Provinciehuis in Haarlem 

 

Het zoekgebied voor grootschalige windenergie en zonnevelden is enorm. Dit zal een enorme impact hebben op de leefomgeving!

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het RES

Documenten en kaart materiaal over de Regionale Energie Strategie: