WERKEN AAN DRAAGVLAK VOOR ENERGIETRANSITIE GRONDIG MISLUKT

6 FEBRUARI 2020

SP Noord-Holland

Achttien statenleden van de oppositie, waaronder de SP-fractie, verlieten de vergadering van Provinciale Staten. Zij protesteerden daarmee tegen de onwil van het provinciebestuur om aan draagvlak te werken voor de Regionale Energie Strategie (RES). Lees hier het gehele bericht op de website van de SP Noord-Holland

Eric Smaling (SP Noord-Holland)