Werkgroep ‘t Zand, Belkmerweg & Korte Bosweg

Zorgen over komst mega-windturbines: “Meeste dorpsbewoners weten van niets”
15 maart 2021, 06.00 uur · Aangepast 15 maart 2021, 08.10 uur · Door Jurgen van den Bos

Binnenkort ook Windturbines vlakbij ‘t Zand?
Het is u misschien nog niet bekend, maar in de regio wordt weer gezocht naar locaties voor meer grote windturbines. In de Regionale Energie Strategie is de ruimte langs de N9 (Alkmaar-Den Helder) en N 249 (‘t Zand-Anna Paulowna) en het spoor aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zonnevelden en windturbines.
Voor ‘t Zand heeft dit ook gevolgen. Langs de weg tussen ‘t Zand en Anna Paulowna kunnen windturbines en zonnevelden worden geplaatst. De grondeigenaren zijn al benaderd door een aantal grote energie bedrijven zoals bijvoorbeeld Vattenvall. Er zijn wellicht al optiecontracten aangeboden aan deze grondeigenaren. Een voorbeeld van een dergelijk contract, van een vergelijkbaar oud windplan, vindt u hier. Dit plan dateert uit 2015 en is vanwege heftige oppositie niet doorgegaan:

Windturbines worden steeds groter.

Groen/Geel: Zoekgebied grootschalige wind/zon Blauw: Tennet hoogspanning

De windturbines boven ‘t Zand kunnen worden opgeschaald. Die windturbines zullen zeker veel groter worden dan die we nu al kennen in de Wieringermeer. Volgens de windbranche zijn alleen grotere windturbines rendabel. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe windturbines groter worden dan 200 meter. Vergelijkbaar met de grote windturbine bij Medemblik. Ook langs het Noord-Hollands kanaal zowel onder als boven t ’Zand kunnen nieuwe windturbines worden geplaatst en de bestaande windturbines vergroot worden. ‘t Zand zal dan langzaam worden ingesloten door windmolenparken vergelijkbaar met het Red Light District van de Wieringermeer. Richting Noordwesten de kerstverlichting van de nieuwe windturbines en daar omheen grote zonnevelden.

De Ambtenaar Medemblik

Werkgroep opgericht.

In maart 2021 is de werkgroep opgericht van verontruste bewoners in en rondom ‘t Zand. Deze werkgroep werkt samen met de dorpsraad. De dorpsraad is te benaderen via e-mail: secretaris@dorpsraadtzand.nl

Indien u invloed wilt uitoefenen verwijzen wij u graag door naar de website https://resinbeeld.nl/hoe-kan-ik-invloed-uitoefenen/

In de media ook al de aandacht gekregen:

https://www.stichting-jas.nl/2021/03/peter-en-stefanie-verhuizen-voor-de.html

https://www.tzand.info/grote-windturbines-in-lijnopstelling-aan-oost-en-westzijde-van-t-zand/

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282440/zorgen-over-komst-mega-windturbines-meeste-dorpsbewoners-weten-van-niets

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191211_63461371?utm_source=google&utm_medium=organic

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210316_69771970

Informatiebrief van de gemeente Schagen.

De gemeente Schagen heeft in maart 2021 een informatiebrief geschreven naar alle inwoners van de gemeente. In deze informatiebrief wordt de suggestie gewekt dat er in de gemeente Schagen alleen wordt ingezet op drie vormen van duurzame opwek. Dat zijn zon op dak, zon op parkeerplaatsen en kleine windturbines. Er staat niet duidelijk vermeld dat voor alle bestaande zoekgebieden ( langs N9 en N249) open blijven voor de plaatsing van grootschalige windparken en zonnevelden.

Landelijke ontwikkeling

Deze ontwikkeling is niet alleen rondom t’ Zand aan de hand. In de hele provincie zijn er vergelijkbare plannen. Er is wel een verschil in opstelling van de verschillende gemeenten. De gemeenten in West-Friesland en Hollands Kroon hebben besloten geen extra windturbines meer toe te staan. Hier in Schagen staat de deur open!

Stichting Kritisch Platform is voorstander van de alternatieve plannen voor zonne-energie in het IJsselmeer. De zonne-eilanden gaan dan samen met natuurontwikkelingen. Dit serieuze alternatief wordt ook de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat omarmt. Op deze manier kunnen wij onze leefomgeving en mooie natuur beschermen.
Meer informatie over dit onderwerp kan u vinden op: https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/alternatieve-res/
Oudesluis 24 december 2020

Geluidsoverlast door windturbines nabij infrastructuur.

In de RES zijn locaties langs infratructuur aangewezen voor de plaatsing van windturbines. Het is echter niet zo dat het hinderlijke geluid van windturbines gemaskeerd wordt door wegverkeer. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat vooral het pulserende geluid van windturbines daar de oorzaak van is.

Politieke vragen

De VVD fractie van de gemeente Schagen heeft vragen gesteld aan het college over de plannen voor windturbines nabij ‘t Zand

In 2020 heeft de VVD fractie ook al een motie ingediend over de minimale afstand van windturbines tot woningen. Hierin wordt gepleit voor een minimale afstand van 600 m of meer. Deze motie is helaas niet aangenomen. Het CDA wilde zelfs een korter afstand tot woningen en heeft er mede voor gezorgd dat deze motie vooralsnog niet is aangenomen!