Oostpolder Anna Paulowna

In de Oostpolder staan nu een aantal solitaire windturbines die enorm veel overlast veroorzaken. Een aantal buurtbewoners hebben zich verenigd en willen gezamenlijk een tegengeluid laten horen.  De leefbaarheid in de polder is ernstig verstoord. Daarom werken de inwoners aan een plan voor het indienen van planschade. Er zijn plannen voor nog meer windturbines in de Oostpolder, maar dit past vooralsnog niet in het provinciaal beleid. Lees hier de Zienswijze aan Provincie Noord-Holland van een inwoner uit de Oostpolder. Op de website www.windmolenklachten leest u o.a. veel klachten uit de Oostpolder.

 

Nieuwsbrief werkgroep Oostpolder  Anna Paulowna

Klacht milieudienst overlast windturbine

Klacht milieudienstkvnh.nl

 

 

Nieuwe lijnopstelling in Oostpolder

Initiatiefnemers hebben een plan ontworpen voor 4 Enercon  windturbines type E-126 van maar liefst 189 meter hoogte. Dit zijn de grootste windturbines van Europa. Deze windturbines hebben een vermogen van 7,5 megawatt.

In tegenstelling van wat de initiatiefnemers beweren zal de overlast hierdoor toenemen.

PDF_oostpolder