Sint Maartensvlotbrug

Binnenkort ook windturbines langs het Noord-Hollands Kanaal bij Sint Maartensvlotbrug?

Het is u misschien nog niet bekend, maar in de regio wordt weer gezocht naar locaties voor meer grote windturbines. In de Regionale Energie Strategie is de ruimte langs de grotere wegen en het spoor aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zonnevelden en windturbines.
Voor Sint Maartensvlotbrug heeft dit ook gevolgen. Langs N9 Vanaf Krabbedam tot aan de weg tussen t’ Zand en Anna Paulowna kunnen windturbines en zonnevelden worden geplaatst. De windturbines bij Burgervlotbrug kunnen worden opgeschaald. Die windturbines zullen zeker veel groter worden dan die we nu al kennen in de Wieringermeer. Volgens de windbranche zijn de windturbines pas rendabel als ze groter worden dan 200 meter.

VERENIGING HOUD ZIJPE LEEFBAAR verdedigd belangen van inwoners Zijpe.

Wergroep Sint Maartensvlotbrug heeft na een jarenlange strijd met ondernemer Salmon BV ( gesteund door gemeente Zijpe) de rechtzaak gewonnen.

De volledige uitspraak van  Rechtbank alkmaar uitspraak Salmon bv & Zijpe kunt u hier lezen.

Inzet was de bouw van twee 2e hands windmolens.

De rechtbank oordeelde dat deze windturbines niet passen binnen het huidige bestemmingsplan. Binnenkort een uitgebreid verslag van deze strijd tussen burgers en ondernemers gesteund door het gemeentebestuur van Zijpe.