Zonne energie

Oudesluis 19 september 2017

Zonne-energie in de gemeente Schagen

Als Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe zijn wij voorstander van de opwekking van duurzame energie. De Kop van Noord-Holland behoort tot de regio’s met de meeste zonne-uren van Nederland en is daarom bij uitstek geschikt voor het opwekken van zonne-energie. In de Gemeente Schagen zijn er natuurlijk ook kansen voor de ontwikkeling van zonne-energie.

In eerste instantie denken wij dan aan het arsenaal aan daken van agrarische bedrijven. Ook bij particuliere woningen is er nog een inhaalslag te maken. Maar ook de daken van bedrijven op bedrijfsterreinen, daar waar al een infrastructuur aan leidingwerk ligt. Vanwege het zeer grote ruimtebeslag vinden wij de realisatie van zonne-akkers een slecht idee. Wij vinden het open karakter van het buitengebied en cultuurhistorische polders van de Zijpe belangrijk. Ook het Provinciaal Historische West-Friese Omringdijk moeten wij als gemeente koesteren. Grootschalige zonne-akkers hebben een negatief effect voor de woon en leefomgeving, recreatieve waarde en de biodiversiteit. Het is, vergelijkbaar met grootschalige windenergie, een vorm van industrie die aansluiting zou moeten vinden op of nabij grootschalige industriegebieden. Zolang zonnepanelen op daken worden gelegd, zijn burgers veelal enthousiast. Het draagvlak voor zonne-energie onder de bevolking is nu dan ook groot. Maar dat kan gauw veranderen als burgers zien dat grote velden vol worden gelegd met zonnepanelen.

 “In een dichtbevolkt land, zoals Nederland met weinig vrije ruimte, valt het niet uit te leggen dat je lege daken en volle akkers hebt.”

Wij zien kansen voor zonne-energie door initiatieven met kansen te verbinden. De ruimte van agrarische, industriële, particuliere en publieke daken kunnen bijvoorbeeld door middel van een participatiemodel (verdienmogelijkheid voor de eigenaren) ter beschikking worden gesteld aan initiatiefnemers. Wellicht kan de gemeente Schagen hier een voortrekkersrol in nemen.

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe

Namens het bestuur:

Dhr. H.G. Dasselaar

0224-221871