Noord-Holland

In Noord-Holland is na een zorgvuldig democratisch proces een 600 meter grens vastgesteld  voor windturbines tot woningen.  GroenLinks Gedeputeerde Stigter wil deze 600 m grens niet meer handhaven. Hierdoor ontstaat veel meer ruimte voor het plaatsen van Windturbines. Bewoners vanuit West-Friesland en de Kop van Noord-Holland hebben enkele brieven geschreven aan de Provinciale staten waarin zij grote zorgen uiten. 

Op 3 februari 2020 aanvang 13.00 vergaderd Provinciale Staten van Noord-Holland in Haarlem over de invulling van de Regionale Energie Strategie. Wij roepen alle inwoners van de regio op een stem te laten horen. De verwachting is dat een grote groep burgers op 3 februari duidelijk zal maken dat de 600 meter grens voor windturbines gehandhaafd moet blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *