Burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar

“Het burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf direct onderwerpen letterlijk op de politieke agenda te plaatsen en daarmee hun vertegenwoordigers voor een keuze te plaatsen.

Als burgers van de Kop van Noord-Holland, West Friesland en de regio Noord-Holland-Noord hebben willen wij graag ons alternatieve plan voor ontwikkeling van duurzame energie op de agenda zetten. Helaas wordt ons plan (nog) niet serieus meegenomen in het conceptplannen die nu worden ontwikkeld door de overheid.

Wij hebben het burgerinitiatief aangekondigd aan alle gemeenten en provincie in Noord-Holland. Deze brief kan u hier lezen! Voor het burgerinitiatief zijn er 5000 handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland nodig.

Wij zijn diep teleurgesteld

De ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) is begin 2019 gestart. Als burgers mochten wij, een jaar later, in 2020 meepraten over de uitvoering van de RES. Wij hebben direct gevraagd waarom wij niet vanaf de start in 2019 mee mochten denken. Daar is een pittige discussie over geweest. Wij hebben gevraagd, en er op aangedrongen, om mee te mogen denken in het vervolgtraject. Dus bij het opstellen van de de concept RES. Helaas is er geen bereidheid om te komen tot echte participatie. Daarom zijn wij dus nu genoodzaakt tot het starten van een burgerinitiatief.

Het is de grote vraag of de energie die wij moeten gebruiken voor deze stap wel duurzame energie is! Veel liever zouden wij energie steken in de ontwikkeling van een RES dat zowel leefbaar als duurzaam is!

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.