Oudesluis

Nieuwe generatie zéér grote Windturbines in Polder E bij Oudesluis?

De stand van Zaken:
Een aantal jaren geleden is er een aanvraag ingediend bij de gemeente Zijpe voor het plaatsen van windmolens in Polder E. (tussen Grote sloot, Slikkerdijk en Westfriese Omringdijk) Er is toen al een overleg geweest met de belanghebbende landeigenaren. De gemeente Zijpe heeft het verzoek echter niet gehonoreerd. De gemeente was al bezig met plannen voor windmolens bij Burgerbrug en de windmolens op de locatie in polder E paste niet in het toen geldende windenergiebeleid van de gemeente.

De gemeente Zijpe buigt zich op dit moment ( voorjaar 2008) over een nieuw plan over windenergie en mogelijke locaties. Eerdere bezwaren betreffende de locatie in polder E worden nu ter zijde geschoven. De gemeente is nu serieus aan het bekijken of het mogelijk is om 6 zeer grote windmolens te gaan plaatsen in Oudesluis . Deze nieuwe generatie windturbines komen te staan van de Grote Sloot tot aan de West-Friesedijk evenwijdig aan de Slikkerdijk ( Polder E)

De ontkenning:
Tijdens een openbare avond (februari 2008) in OBS de Bijenkorf over groen en natuurontwikkeling in en om Oudesluis leek men met geen woord over windmolens en de mogelijke plannen daarvoor te willen spreken. Er werd door wethouder Blonk gezegd dat dit een aparte nota was van de gemeente, en dat dit niet aan de orde was. Het is echter wel degelijk aan de orde. Wethouder Morsch geeft aan dat er wordt gekeken naar mogelijkheden in polder E. In werkelijkheid circuleert er al een plattegrond op het gemeentehuis met daarin de zes molens getekend en wordt er al een verkennend onderzoek uitgevoerd.

De normen:
Als kader worden de huidige normen gehanteerd. Tegelijk geeft het ministerie van VROM aan dat de huidige geluidsnorm voor de nieuwe generatie windturbines niet toereikend zijn en binnenkort aangepast gaat worden.

Het alternatief:
Wij zijn uitdrukkelijk niet tegen windenergie, maar dan wel op een plaats dat men er geen last van heeft. De ontwikkelingen voor plaatsen van windmolens op zee gaan nu snel. Daar liggen de kansen. Als we daar energie, tijd en geld in investeren kunnen we onze mooie gemeente Zijpe behouden.

Dorpsbelang Oudesluis
Namens het dorpsbelang heeft de werkgroep Oudesluis de ontwikkelingen en plannen kritisch gevolgd. Duidelijk is dat de hele regelgeving rondom windturbines herzien gaat worden. Vanwege de economische belangen is het echter een ingewikkelde zaak.
De zorgen van de werkgroep:

“In Oudesluis horen geen windmolens thuis”

• het gezichtsbepalende karakter van de nieuwe generatie zeer grote windturbines (tot méér dan 100m hoogte),
• de zeer grote geluidsoverlast,
• de optredende slagschaduw en
• aantasting van de natuur en het cultuurhistorische landschap,
• een waardedaling van huizen in de wijde omgeving rondom de locatie!

Handtekeningenactie:
In Mei 2008 is door de werkgroep een handtekeningenactie gestart.
Ondertussen hebben we al veel reacties gehad. Het is weer een signaal dat niet genegeerd mag worden! De handtekeningen zullen in juni 2008 worden overhandigd aan Burgemeester Anja van Apeldoorn-Pruijt.