Recreatieve sector

Zijpe als toeristische trekpleister!

De gemeente Zijpe behoort met ruim 30.000 slaapplaatsen en meer dan 1,5 miljoen toeristische overnachtingen per jaar tot de grotere recreatiegemeenten in Noord-Holland.  

Zowel bij de gemeente Zijpe, provincie Noord-Holland als bij de accommodatieverschaffers is veel ambitie om de verblijfsrecreatie verder te ontwikkelen tot een economische en sociale drager van belang.

De economische waarde van het kusttoerisme (exclusief Texel) in Noord-Holland kan worden geschat op ruim 450 miljoen euro. Het kusttoerisme (exclusief Texel) genereert daarmee circa een kwart van alle toeristisch / recreatieve bestedingen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dit resulteert in circa 10.000 banen. De meeste recreanten komen naar de Noord-Hollandse kust voor het strand, de natuur en de rust.

Gezien het belang van Ziipe als toeristische trekpleiter vinden wij dat er in deze regio geen ruimte is voor grootschalige windenergie. Voor andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie is wel een breed draagvlak. Er worden al verschillende initiatieven opgezet om zonne-energie een prominente plek te geven in Zijpe.

Participantenvereniging Zijpe

Contactpersoon:
Dhr. C.W. de Wit
Westerweg 8
1759 JD Callantsoog
T. (0224) 581 281

www.zuiverzijpe.nl
kees@denollen.nl