Schagen is groot zoekgebied windturbines en zonneparken!

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Deze week werd bekend dat er de komende jaren nog 75 windturbines en 1200 hectare aan zonnevelden bij moet komen in de regio Noord-Holland Noord. Dat komt neer op minstens nog een windturbinepark zoals in de Wieringermeer.  Voor de regio rondom Schagen gaat het vooral om circa 21 windturbines langs de N9, bij Petten, bij de ECN en in het zuiden van de gemeente Schagen. De kans is groot dat grote energiebedrijven windturbineparken gaan bedenken die vervolgens allemaal in de regio Schagen worden geplaatst.

Misschien zou een deel van de opgave ook op het IJsselmeer kunnen worden gerealiseerd, maar die kans is vooralsnog klein omdat de milieubeweging hier op tegen is.

Daarnaast is er een groot zoekgebied getekend voor zonnevelden langs de spoorlijn van Alkmaar naar Den Helder en bij de groene zoekgebieden voor windturbines. Buiten de zoekgebieden is er ook nog ruimte als daar concrete plannen worden gelanceerd. Daarmee is de hele regio vogelvrij verklaard voor de bouw van windturbines en zonnevelden!

“De beer is los” en de kans is groot dat de regio Schagen in enkele jaren wordt volgebouwd met windturbines en zonneparken!

Begin van dit jaar zijn er in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) een aantal bijeenkomsten geweest waar burgers van Schagen konden aangeven wat wel en niet wenselijk is in de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat er weinig draagvlak is voor windturbines nabij dorpen. Verdere belangrijke punten zijn: behoud van het landschap, respect voor de natuur en een minimale afstand voor windturbines nabij woningen van 600 m. En wat wordt er nu gepresenteerd? De conceptkaart laat een breed zoekgebied zien langs de N9 en in de duinen bij Petten. Allemaal in de natuur en/of op korte afstand van woningen. Ondanks dat wordt er het bijbehorende document aangegeven dat het RES-proces een echt “Bottom up” proces is waarbij rekening is gehouden met de wensen vanuit de regio. De werkelijkheid is anders en dat voelt als zeer wrang!

In het RES-proces is d.m.v. de ateliers de mening van het publiek gepeild. Vervolgens is het gebruikt als bewijs dat participatie en een “bottom up” proces plaatsvindt. In werkelijkheid voelt dat bij veel burgers aan als “een vakje aanvinken”. Dit is niet de goede manier om dit zo te doen. Sterker, het zal leiden tot non-acceptatie. In feite zou het gehele RES-proces overnieuw moeten worden gedaan. Leidraad voor een beter participatieproces zou bv het proefschrift van Sanne Akerboom kunnen zijn. In haar studie gaat het over de inspraak van burgers als het gaat om plaatsing van windturbines en zonneparken. Dat blijkt in de praktijk vaak een “wassen neus”!

De inwoners van Schagen moeten zich voorbereiden op het ergste want de windbranche heeft al aangekondigd dat alle windturbines die na 2020 gebouwd gaan worden zeker veel groter gaan worden dan de huidige windturbines. In plaats van de huidige 3 MW turbines gaat de windbranche voor de toekomst uit van de nieuwe generatie 5,6 MW windturbines.

Zonnevelden en windturbines blijken een goede combinatie. Dat komt omdat de aanleg van infrastructuur voor elektriciteitsleidingen goedkoper kan als je wind en zon combineert. Daarom zien we op de conceptkaart ook veel zoekgebieden voor zowel zon als wind. Langs het Spoor van Alkmaar naar Den Helder is een brede strook aangewezen als zoekgebied voor alleen zonnevelden. Natuurlijk kan je erop wachten dat deze strook later wordt aangevuld met windturbines want dat is pas efficiënt.

Met alleen extra windturbines en Zonneparken zijn we er nog niet. Ook het elektriciteitsnetwerk moet worden vergroot. Er moeten nog tot 32 verdeelstations bij worden gebouwd of worden verzwaard en er komen dan ook meteen nog veel hoogspanningsmasten bij.

Het gaat dan om een oppervlakte van circa 80 voetbalvelden aan hoogspanning verdeelstations!

Er wordt in het RES-document wel aangegeven dat er een grote impact is op het landschap en de natuur maar er is nauwelijks aandacht voor de mensen die er wonen. Er wordt niet gesproken over compensatie voor de schade aan woningen en de leefbaarheid. Deze grootschalige ontwikkeling heeft zeer zeker grote gevolgen en deze mag je naar onze mening niet negeren. Je mag niet de lasten van de energietransitie laten neerkomen bij direct omwonenden terwijl heel Nederland daarvan profiteert!

Er is ook goed nieuws! Er is een alternatief plan ontwikkeld voor plaatsing van windturbines en grootschalige Zonne-energie.

Het alternatieve plan heet “Duurzaam Leefbaar” en houdt rekening met voldoende afstand van windturbines met woningen en met respect voor de natuur.

Dit plan is uitgewerkt door Dhr. Ir. K Buitendijk in nauwe samenwerking met een grote groep burgers en de Stichting Kritisch Platform Schagen & Zijpe. De bouwstenen van dit plan zijn: zonnepanelen op 30% van de grote daken, zonnepanelen op zonne-zandbanken en drijvende zonne-eilanden in het IJssel – en Markermeer en 10 grote windturbines in het IJsselmeer op grote afstand van woningen. Vanuit de regio West-Friesland Is het plan al door meerdere gemeenten enthousiast omarmt. Wij zouden graag zien dat het plan “Duurzaam Leefbaar” door alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord opgepakt wordt! Samen gaan wij voor een duurzame en vooral leefbare regio!