Locaties Windturbines Schagen voorlopig van de baan!

Op 5 maart 2021 heeft u, namens “Dorpsraad ’t Zand e.o.”, uw zorgen geuit over de zoekgebieden zon en wind in de omgeving van ’t Zand. Deze zoekgebieden zijn onderdeel van de Regionale
Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN). In deze brief reageer ik op de door uw genoemde bezwaren.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.