Category Archives: Laatste nieuws

Grote zonneparken Schagen

De gemeente Schagen heeft een conceptbeleid voor grote zonneparken geformuleerd. De gemeente Schagen behoort tot de gemeenten met het hoogste aantal zon-uren van Nederland en is daarmee een zeer aantrekkelijke regio voor projectontwikkelaars om te investeren in grootschalige zonneparken. Helaas … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Grote zonneparken Schagen

Brandbrief Burgergroeperingen NH

Namens meer dan 50 dorpsraden, verenigingen, stichtingen en burgergroeperingen uit Noord-Holland doen wij een dringend beroep aan de bestuurders van Noord-Holland: Respecteer de provinciaal vastgestelde minimale grens van 600 meter voor windturbines! Daarnaast vragen wij de aandacht voor het alternatieve … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Brandbrief Burgergroeperingen NH

Locaties Windturbines Schagen voorlopig van de baan!

Op 5 maart 2021 heeft u, namens “Dorpsraad ’t Zand e.o.”, uw zorgen geuit over de zoekgebieden zon en wind in de omgeving van ’t Zand. Deze zoekgebieden zijn onderdeel van de RegionaleEnergiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN). In deze brief … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Locaties Windturbines Schagen voorlopig van de baan!

Minimale inspraak RES (3%)

Slechts drie procent is daadwerkelijk betrokken bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1800 leden. De Regionale Energiestrategieën (RES) voor toekomstige locaties van onder meer zonneparken en windmolens hebben grote impact op de leefomgeving … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Minimale inspraak RES (3%)

Opinie Natuurlijk Krabbedam

’Meer molens in polders en bij dorpen? Onzin’. Frank Niele van Natuurlijk Krabbendam ontrafelt verontrustende energieplannen Datum: zaterdag 20 maart 2021 in Categorie: RES , Windmolens KRABBENDAM   De gemeente Schagen moet definitief afzien van extra windmolens. De zoektocht van PvdA-wethouder Hans Heddes naar locaties is overbodig, … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Opinie Natuurlijk Krabbedam

Burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar

“Het burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf direct onderwerpen letterlijk op de politieke agenda te plaatsen en daarmee hun vertegenwoordigers voor een keuze te plaatsen. Als burgers van de Kop van Noord-Holland, West Friesland en de regio Noord-Holland-Noord hebben … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar

Extra bomen en windmolens in Schagen

Schagen wil 500.000 bomen planten, vooral in buitengebied. Vrees voor extra windmolens door groengolf. ’Deze nieuwe lijnen in het landschap trekken turbines aan’

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Extra bomen en windmolens in Schagen

’Burger voelt zich verraden’

Datum: woensdag 29 januari 2020 in Categorie: Energie-transitie , Provincie NH , Windmolens , Windturbines , Zonne-energieSint Maartensbrug – Kritiek op aanpak provincie voor extra windmolens en zonnevelden in Noordkop groeitEd Dekker 29-1-2020 _______________________________    Achtergrond Provincie en Schagen praten over molens De provincie stelt 3 februari de voorwaarden vast waarin het energieplan (Regionale … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor ’Burger voelt zich verraden’

Brieven verontruste burgers

Vanuit de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland zijn verschillende brieven geschreven aan de Provincie, Gemeenten en inwoners.

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Brieven verontruste burgers

Bodemleven

Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven Atlas Natuurlijk Kapitaal 23-JAN-2020 – Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bodemleven

Deur open voor windmolens Noord-Holland

Deur open voor windmolens. Provincie lonkt naar de ruimte van de Noordkop om te voldoen aan eis van Klimaatakkoord. ’Industrieel platteland dreigt’ woensdag 15 januari 2020 OUDESLUIS De provincie wil de deur van de Kop van Noord-Holland wijd open zetten … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Deur open voor windmolens Noord-Holland

Turbines als ongewenst baken voor dorpen.

Turbines als ongewenst baken voor dorpen in Noordkop. Actievoerders op scherp, er dreigen’volksopstanden’ Datum: dinsdag 21 januari 2020 SCHAGEN De Noordkop vol met windmolens en zonneparken? ,,Als we niets doen wel”, zegt Riet Dapper uit Burgervlotbrug. Ed Dekker 21-1-2020 De … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Turbines als ongewenst baken voor dorpen.

Windpark Callantsoog afgeserveerd

Op 10 november 2014 heeft de gemeenteraad het plan van GDF SUEZ  voor 8 windturbines nabij Callantsoog en het Zwanenwater bijna unaniem afgeserveerd. De CDA fractie had het principe verzoek van de initiatiefnemer GDF SUEZ  geagendeerd maar de raadsleden waren … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windpark Callantsoog afgeserveerd

Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Het college van B&W van de gemeente Schagen heeft in een zienswijze aan de provincie Noord-Holland kenbaar gemaakt dat windparken alleen worden toegestaan indien het windturbinegeluid niet boven het achtergrondniveau ligt. Bovendien is het college van mening een breed draagvlak voor windenergie een … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Windenergie op de Afsluitdijk!

Windenergie staat met stip op één als optie voor energiewinning bij de Afsluitdijk. Je zou zo’n vijftig tot honderdvijftig windmolens kunnen plaatsen en die leveren gezamenlijk tot 450 megawatt aan elektrisch vermogen op. Daarmee kan je de taakstelling voor Noord-Holland en … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windenergie op de Afsluitdijk!

Beantwoording vragen inzake nut, noodzaak en kosten windenergie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PDF) Datum 11 november 2013    DGETM-ED / 13187416 Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van het lid Klever (PVV) over nut, noodzaak en kosten van windenergie (ingezonden 4 … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen inzake nut, noodzaak en kosten windenergie

Laag Frequent Geluid. Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem:

Laag Frequent Geluid Wonen in het paradijs, leven in de hel Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem: Laag Frequent Geluid. 37%   €3.200 toegezegd van €8.500 30 dagen te gaan 60 sponsors Steun deze film Vanaf 5 … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Laag Frequent Geluid. Een onderzoek naar een relatief onbekend maar groeiend milieuprobleem:

Schagen wil toch opschaling windturbines langs N245

Gemeente Schagen verzuimd voornemen tot opschaling windmolens bij provincie 31 januari 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven de nieuwe gemeente Schagen een reactieve aanwijzing mbt bestemmingsplan voor het buitengebied bij Harenkarspel wat betreft de vervanging en opschaling van windmolens. Het … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Schagen wil toch opschaling windturbines langs N245

Structuurvisie Wind op land

In het concept rapport voor reservering concentratiegebieden voor grootschalige windenergie wordt geen rekening gehouden met het Noord-Hollands Provinciaal beleid. Eind 2012 heeft de provincie Noord-Holland bepaalt dat er geen nieuwe windmolens meer bijkomen, behalve in de Wieringermeer.  Zie ook presentatie … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Structuurvisie Wind op land

Zienswijze Windenergie Noord-Holland

Het restrictieve windbeleid van Provincie Noord-Holland heeft maar liefst 700 pagina’s zienswijzen opgeleverd. Zie  2 x link hieronder: http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=86d2320e-cdac-45ed-b288-a470e258a362 http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=495f251f-8348-4418-a316-a26d9f8fdf1a De reactie van Hollands Kroon Provincie NH is hier te lezen. Eindelijk openheid van zaken! Grondeigenaren willen samen met energiebedrijven heel Noord-Holland volzetten … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Windenergie Noord-Holland

“Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Op 21 november 2012 is het rapport “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” aangeboden aan de 2e kamer klankbordgroep Klimaat en Milieu. Kamerlid ir. Leegte (VVD) zegt hierin; “die hele rimbam van subsidies en convenanten blijkt niet te … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor “Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Verzoek om Handhaving illegale windturbine Zijpe

Illegale windturbine Zijpe Al meer dan zes jaar lopen er gerechtelijke procedures tegen en doorwindmolen exploitant dhr Schuyt, Gemeente Zijpe, Provincie Noord-Holland, Vereniging Houd Zijpe leefbaar en omwonenden. Er is echter nog steeds geen bindende gerechtelijke uitspraak die heeft geleid … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om Handhaving illegale windturbine Zijpe

Schadeclaim windondernemers vernietigd

Initiatiefnemers van windmolenparken hebben er nogal eens een handje van om met forse schadeclaims te dreigen als gemeentes of provincies niet aan hun plannen willen meewerken. Ze beroepen zich dan op verwachtingen die gewekt zouden zijn. Ook in de provincie … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Schadeclaim windondernemers vernietigd

Nieuwsbrief Structuurvisie Windenergie Nederland

Lees meer over de structuurvisie windenergie op land, Noord-Holland en Friesland. iedereeen kan nu een zienswijze indienen. De nieuwsbrief  is hier te openen. Lees ook meer over de mogelijkheden voor het indienen van Planschade

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Structuurvisie Windenergie Nederland

Windplan Noord-Holland donderdag 13 september 2012 18.30

Op Donderdag 13 septmber 18.30 zal de commissie Ruimte & Milieu van provincie Noord-Holland het windplan voor Noord Holland bespreken. Lees hier het uitgewerkte verslag inclusief alle inspreekteksten van deze vergadering. PSNH windplan Concept-verslag 13-9-2012 Lees hier her persbericht Persbericht … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windplan Noord-Holland donderdag 13 september 2012 18.30

Windmolenwet onder vuur

De Nederlandse wet- en regelgeving om de geluidsoverlast van windmolens te beperken, is niet streng genoeg. Onnodig veel Nederlanders lijden daardoor dagelijks aan slapeloosheid, stress en andere gezondheidsklachten. Dat zegt de Deense professor in akoestiek Henrik Møller van de Universiteit … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windmolenwet onder vuur

Windenergie maakt ziek!

Het geluid van windturbines veroorzaakt een grote stroom klachten, ook kunnen omwonenden van het geluid wel degelijk ziek worden. De klachten lopen uiteen van slaapproblemen, duizeligheid, depressies, concentratie- en leerproblemen en oorsuizen. Tot die conclusies komt onderzoeker Kinanya Pijl van … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Windenergie maakt ziek!

VVD Prov NH “Geenwindmolens op land!”

Op 11 april 2011 hebben de VVD, PvdA, D66 en CDA het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’ gepresenteerd. Bij het opstellen van dit akkoord heeft de VVD nadrukkelijk het thema ‘wind op land’ ingebracht. En wat … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor VVD Prov NH “Geenwindmolens op land!”

Statenvragen Bouwstop windmolens Noord Holland

In het coalitieakkoord 2011-2015 is te lezen dat er geen windmolens op  land bijkomen. Waarom is het vertrekken van nieuwe vergunningen van  windmolens op land niet direct na dit coalitieakkoord gestopt? Deze en meer vragen naar aanleiding van afgekondigde bouwstop … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Statenvragen Bouwstop windmolens Noord Holland

Gezondheidsklachten door windturbines

Industriële windturbineparken hebben een niet te onderschatten impact op de gezondheid van de omwonenden, tot twee kilometer in de omtrek, zo blijkt uit onderzoek. De medische wereld trekt aan de alarmbel.    Overal in ons land schieten industriële windturbineparken als … Continue reading

Posted in Laatste nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Gezondheidsklachten door windturbines