Windenergie maakt ziek!

Het geluid van windturbines veroorzaakt een grote stroom klachten, ook kunnen omwonenden van het geluid wel degelijk ziek worden. De klachten lopen uiteen van slaapproblemen, duizeligheid, depressies, concentratie- en leerproblemen en oorsuizen.

Tot die conclusies komt onderzoeker Kinanya Pijl van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht, na een uitgebreide analyse van het beschikbare wetenschappelijke bewijs over de gevolgen voor de volksgezondheid van het windturbinegeluid. Dat meldt Spits. ‘Er zijn nationaal en internationaal in de loop der jaren tal van onderzoeken hierover verschenen’, vertelt onderzoeker Pijl. ‘We hebben op basis van methodologisch onderzoek het kaf van het koren gescheiden.’
Binnenkort is het onderzoeksrapport openbaar! lees ook het artikel in Trouw

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.