Windenergie op de Afsluitdijk!

Windenergie staat met stip op één als optie voor energiewinning bij de Afsluitdijk. Je zou zo’n vijftig tot honderdvijftig windmolens kunnen plaatsen en die leveren gezamenlijk tot 450 megawatt aan elektrisch vermogen op. Daarmee kan je de taakstelling voor Noord-Holland en Friesland in één keer invullen. Nu zijn windturbines een gevoelig onderwerp.

Onder de bewoners van de Afsluitdijk is mogelijk wel draagvlak voor windenergie

Al eerder werden plannen voor een windmolenpark bij Friesland van tafel geveegd. Daarom zie je dat turbines in alle plannen met de nodige aarzeling en voorzichtigheid naar voren worden geschoven. Een feit is wel dat windenergie op land in alle gevallen hevig verzet oplevert van omwonenden. Ook de ontwikkelaars van Windenergie komen tot de conclusie dat de lokaties voor windenergie op land zo langzamerhand wel uitgeput zijn. Het ministerie heeft laten onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn voor windenerie op de Afsluitdijk. De conclusie: “Plaatsing van windturbines op of nabij de Afsluitdijk is technisch mogelijk op delen van de dijk over een totale lengte van circa 27,6 km”. Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

 

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.