Regionale Energie Strategie

Provincie Noord-Holland werkt, onder aanvoering van Groenlinks Gedeputeerde Stigter, aan plannen voor grootschalige windturbines en zonnevelden. Inwoners van de Kop van Noord-Holland en West Friesland zijn zich rot geschrokken. Vanwege de ruimte wordt juist hier gezocht naar ruimte waar grootschalig energie kan worden opgewekt. Het plan is om de minimale afstand van 600 meter voor windturbines nabij woningen ook los te laten. Een doemscenario dat vraagt om actie! Op 3 februari 2020 zal Provinciale Staten van Noord-Holland hier belangrijke beslissingen over nemen. Laat van u horen! Dat kan via een brief, e-mail of gewoon aanwezig zijn tijdens de vergadering. Vanuit de regio West Friesland is de actiebereidheid ook zeer hoog. Binnenkort meer informatie!

Het zoekgebied voor grootschalige windenergie en zonnevelden is enorm. Dit zal een enorme impact hebben op de leefomgeving!
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het RES

Documenten en kaart materiaal over de Regionale Energie Strategie: